O firmie

Historia

Firma powstała w roku 1988 roku z siedzibą w Gliwicach. W zakresie swoich usługach oferuje zarówno projektowanie jak i wykonawstwo w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych, doradztwa energetycznego, audytów energetycznych oraz innych działań poprawiających efektywność energetyczną.

Realizacja projektów realizowanych przez firmę odbywa się poprzez:

  • Pracownię Usług Projektowych- realizacje
  • Zakład Robót Budowlanych - realizacje

Zarząd firmy

Zarząd firmy jest jednoosobowy.

Prezesem Zarządu firmy od roku 2004 jest mgr inż. Andrzej Błaszczak.

Andrzej Błaszczak
jest pierwszym Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Audytorów Energetycznych, należy do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanych w Katowicach, posiada pełne uprawnienia w zakresie projektowania i nadzoru oraz jest członkiem Stowarzyszenia Audytorów Energetycznych w Warszawie.

Ze względu na wielobranżowy charakter działalności firmy, posiadamy stałych współpracowników branżowych. Nasi współpracownicy to osoby i firmy o długoletnim stażu w branży projektowo-budowlanej posiadające niezbędne uprawnienia do wykonywania reprezentowanych specjalności.

Od 1988 zaprojektowano jak również zrealizowano w kilkaset różnych inwestycji. Ich różnorodność świadczy o indywidualnym podejściu do każdego tematu.

Założeniem firmy jest tworzenie projektów estetycznych jednocześnie praktycznych i funkcjonalnych wpisanych w swoje otoczenie.

Copyright © 2024 P.U.P. UTEX Sp. z o.o.